Atatürk’ün kaleminden notlar

1. Dünyada insanların mahiyetini, asaletini anlamak için çok seneler geçti.
2. Ancak …(?) son asırda belirtebildiği belgelerle hakikat anlaşılmak üzeredir.
3. Yeni hakikatlere göre artık insanlar baş ve iskelet ve yüz görünümlerine göre sınıflara ayrılmaktadır.
4. Bu son tasnife göre Türk, dünyanın akılda, güzellikte, tenasüpte en mütekamil mahlukudur.
5. Bu hakikati milletime bildirmekle onların zaten orijinal olan enerjilerini kuvvetlendirmiş olduğumu sanıyorum. Ben bununla müftehirim.

Atatürk Kol. Kls. Nu.: 16; Dosya Nu.: 460; Fihrist Nu.: 1-2.

Önerilen makaleler