Öyleyse İzmir’i niye almak istemiş ki?

Öyleyse İzmir’i niye almak istemiş ki?

Rakının hayal dünyasını hareketlendirdiğini iyi bilen Mustafa Kemal’in, Birinci Dünya Savaşı veMilli Mücadele’nin ağır disiplin ve gerçekçilik gerektiren şartlarındaiçkiden uzak durduğu yakın çevresinin defalarca zikrettiği bir konudur.Atatürk hakkındaki eserlerde bu dönemde içki içildiğine dair bir veriyerastlayamıyoruz. Ancak Kurtuluş Savaşı’nın bitişinde, İzmir’inkurtuluşundan sonra Atatürk’ün rakı içtiğini görüyoruz.
Falih Rıfkı Atay’ın aktardığına göre Başkumandan Atatürk, yanındasubaylar olmadan, tek başına şehri gezmeye çıkmış. Devrin ünlü oteliKramer’e gitmiş.
Otelin lokantası bir hayli kalabalıkmış. Garsonlar tekbaşına gördükleri Mustafa Kemal’i başta tanıyamamışlar ve yerolmadığını söylemişler. Sonra içeridekilerden biri tanıyınca, ortalığıbir telaş alıyor ve hemen Atatürk’e yer buluyorlar. Atatürk rakısınısöylüyor. Sonra yanındaki şefe soruyor:
-Kral Konstantin, bu otele gelip rakı içti mi?
-Hayır Paşa efendimiz.
-Öyleyse İzmir’i niye almak istemiş ki?