Biliyor muydunuz?

By , in Atatürk Hakkında Bilinmeyenler on . Tagged width:


Atatürk`ün dünyada `başöğretmen’ sıfatlı tek lider
olduğunu, Bir geometri kitabı yazdığını, Üçgen, açı,
dikdörtgen gibi ve 48 tane geometri teriminin
(Türkçe) isim babasının bizzat Mustafa Kemal olduğunu.

Norveççe`de `Atatürk gibi olmak` diye bir deyim
olduğunu.

”Atatürk” çiçeği’nin adını, çiçeği bulan Wanderbit
Üniversitesi profesörlerinden doktor Kirk Landın`in
koyduğunu ve bu çiçeğin tüm dünyada bu isimle üretilip
satıldığını.

Yunan başkomutanı Trikopis`in, hiçbir zorlama ve baskı
olmadan her Cumhuriyet bayramında Atina’daki Türk
büyükelçiliğine giderek, Atatürk`ün resminin önüne
geçtiğini ve saygı duruşunda bulunduğunu.

”Mimber” adında bir gazete çıkarttığını ve 52 sayı
yayımlanan gazetede ilk defa sansür kelimesi
geçtiğini.

Kurtuluş Savaşında rütbe alan bir çok kadın
askerlerimizin olduğunu, Dünya tarihine geçen tek bir
üsteğmenimizin olduğunu, Üstteğmen Kara Fatma’nın 700
erkek, 43 kadından oluşan bir müfrezenin reiseliğine
bizzat Atatürk tarafından atanmış olduğunu.

Bir röportajda “Birleşmiş Milletlere üye olmayı
düşünüyor musunuz?” diye sorulduğunda “Şartlarımızı
koyarız, kabullerine bağlı. Biz
müracaat etmeyiz üye olmak için, davet gelirse
düşünürüz” dediğini ve bunun üzerine BM yasasının
değiştirildiğini ve üyeliğe davet
edilen ilk ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu.

1938’de, General McArthur’un en zor, en problemli, en
buhranlındöneminde, danışman, senatör ve bakanlarından
oluşan yüz yirmiden fazla
kişiye; “Şu anda hiçbirinizi değil, büyük istidadı ile
MustafanKemal’i görmek için neler vermezdim” dediğini.

1938’de Ata`nın ölümünde Tahran gazetesinde yayınlanan
bir şiirde; “Allah bir ülkeye yardım etmek isterse
onun elinden tutmak isterse başına Mustafa Kemal gibi

lider getirir” denildiğini.

1996’da Haiti Cumhurbaşkanının vasiyetinde, mezar
taşına yazılmasını istediği metinde; “Bütün ömrüm
boyunca Türkiye’nin lideri Mustafa Kemal Atatürk’ü
anlamış ve uygulamış olmaktan dolayı mutlu öldüm”
yazdığını.

2000’de ABD Başkanı’nın milenyum mesajında; ”
Milenyumun hiç şüphe yoktur ki tek devlet adamı
Mustafa Kemal Atatürk’tür. Çünkü o yılın değil asrın
lideri olabilmeyi başarmış tek liderdir” denildiğini.

2005’de Amerika’nın en ünlü ekonomistlerinden birisi
olan Mr. Johns`un önerisinin “Türkiye ekonomiyle
savaşta bir tek Atatürk’ü örnek alsın yeter” olduğunu.

2006’da ise AB Uyum yasalari geregince devlet
dairelerinden Atatürk resimlerinin kaldirilmasinin
istendiğini.

BİLİYOR MUYDUNUZ!!!

Önerilen makaleler