İDEALİST – Mustafa Kemal Atatürk'ün Anıları
İDEALİST Erkan-ı Harbiye Mektebi’ni bitirir bitirmez, staj bahanesiyle Şam’da V. Ordu Merkezi’ne sürülmüştü. O sırada, mensup olduğu süvari alayı, Havran’da…